LV EN RU

Projekta „Trešais tēva dēls” pētījumu rezultāti publicēti internetā

Rīga, 2008. gada 12. decembris. – Projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros ir veiktas vairākas sabiedriskās domas aptaujas par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu bibliotēkās. Lai izvērtētu projekta ietekmi, nākotnē paredzēts pētījumus turpināt. Līdz šim veikto pētījumu rezultāti ir pieejami internetā valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” mājas lapā (http://www.kis.gov.lv/lv/c14/n630/).

2007.gadā pēc valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” pasūtījuma tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs „SKDS” veica pētījumu par informācijas komunikāciju tehnoloģiju pieejamību un izmantošanu un bibliotēku funkcionālo lomu Latvijas sabiedrībā. Lai izpētītu esošo situāciju pirms projekta „Trešais tēva dēls” galveno aktivitāšu (datoru piegādes, interneta pieslēgumu uzlabošanas, bezvadu Interneta pieslēgumu izveidošanas un apmācībām) uzsākšanas, tika veiktas sešas atsevišķas savstarpēji saistītas aptaujas:

  • Publisko bibliotēku aptauja;
  • Publisko bibliotēku bibliotekāru aptauja;
  • Publisko bibliotēku lietotāju aptauja;
  • Latvijas iedzīvotāju aptauja (tajā skaitā arī tie, kas neizmanto bibliotēkas);
  • Bērnu aptauja;
  • Viedokļa veidotāju aptauja (pašvaldību vadītāji, mediju pārstāvji, NVO un profesionālo apvienību pārstāvji, uzņēmēji u.c.).


SiteSupra® v.3.1 Trial Version
refresh delayed for 3 seconds