LV EN RU

Kas ir „Trešais tēva dēls”?

Šo simbolu, kas mums pazīstams no pasakām un literatūras, esam izvēlējušies par nosaukumu Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētajam pašvaldību publisko bibliotēku attīstības projektam. Projekts palīdzēs 874 Latvijas publiskajām bibliotēkām kļūt modernākām un ar mūsdienīgiem informācijas tehnoloģiju risinājumiem bagātākām, bet „trešā tēva dēla” ideja – par šīm jaunajām pārmaiņām pastāstīt tiem, kas varētu gūt labumu no šī projekta – dažādām Latvijas sabiedrības grupām.

„Trešais tēva dēls” ir jauns, īpaši bibliotēkām izveidots zīmols, caur kuru sākumā mēģināsim pievērst uzmanību bibliotēkām un tajās notiekošajām pārmaiņām, bet vēlāk izmantosim to kā apzīmējumu interneta un citu jauno resursu – gan tehnoloģisko, gan satura – pieejamībai bibliotēkās. Visur, kur redzat īpašo 3td zīmi, varat droši iet iekšā un izmantot bezvadu interneta pieeju ar savu vai bibliotēkas datoru, kā arī visas pārējās iespējas, ko piedāvā bibliotēka. „Trešais tēva dēls” vēlas redzēt bibliotēkas kā informācijas, zināšanu ieguves un inovāciju centrus, kurās iegriežas daudz apmeklētāju, lai rastu atbildes uz jautājumiem un īstenotu savas idejas.

Stāstā par trešo tēva dēlu vecākie brāļi allaž uzskata jaunāko par muļķīti, jo viņš netiecas pēc pasaulīgiem labumiem. Tomēr jau no paša stāsta sākuma, lasot vārdus "vienam tēvam bija trīs dēli", zinām – muļķi ir vecākie, trešais būs visgudrākais, viņš izglābs un uzvarēs. „Trešais tēva dēls” ir garīgās inteliģences simbols. Viņš ir darītājs, nevis runātājs. Pilns apņēmības glābt princesi, kaut citi viņa spējas apšauba. Kamēr vecākie brāļi spriež un strīdas, jaunākais nelielās, bet iet un izdara, visus pārsteigdams.

Trešā tēva dēla stāsts savā būtībā ir veiksmes stāsts par cilvēku, kas pārvarējis visus šķēršļus, tai skaitā savu iekšējo neticību, kļūst par varoni un sasniedz savus mērķus. Projekta ietvaros tas ir arī stāsts par pašu bibliotēku. Trešais tēva dēls ir reizē gan ļoti latvisks, gan starptautisks, tas satopams daudzu pasaules tautu folklorā – tātad tas ir uztverams gan latviešu, gan cittautiešu sabiedrībai. Trešajam tēva dēlam līdzīgi varoņa tēli sastopami arī mūsdienu popkultūrā – piemēram, Šreks, visu nīsts purva briesmonis, kas izrādās labākais un stiprākais, Neo, triloģijas Matrix galvenais varonis, Zirnekļcilvēks un daudzi citi.

Projekta nosaukums „Trešais tēva dēls” ir pretimnākošs un draudzīgs, tas nestāsta par pārcilvēku, bet gan parastu cilvēku, kas ar savu gara spēku spēj pacelties pāri ikdienas rūpēm. Šāds nosaukums un ideja pilnībā atbilst projekta atbalstītāja Bila & Melindas Geitsu fonda definētajai misijai: jebkura dzīve, neatkarīgi no tā kur tā tiek dzīvota, ir vienlīdz vērtīga.


SiteSupra® v.3.1 Trial Version
refresh delayed for 3 seconds