LV EN RU

Publisko bibliotēku attīstības projekts

2006. gada rudenī ASV pilsētā Sietlā bāzētais Bila & Melindas Geitsu fonds Latvijas pašvaldību publisko bibliotēku attīstībai piešķīra 16,2 miljonus ASV dolāru. Tas notika pateicoties Latvijas līdz tam brīdim veiktajam ieguldījumam jauno komunikācijas un informācijas tehnoloģiju jomā Latvijas bibliotēkās projekta „Gaismas tīkls” ietvaros, ko fonds bija augstu novērtējis. Līdzās Geitsu fonda grantam, publisko bibliotēku attīstības projektu „Trešais tēva dēls” līdzfinansē arī Latvijas valsts un Latvijas pašvaldības, kā arī savu ieguldījumu programmatūras dāvinājuma veidā ir sniegusi korporācija „Microsoft”. Visi šie līdzekļi tiek izmantoti Latvijas publisko bibliotēku attīstībai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā.

Projekta īstenošanas laikā (no 2006. gada novembra līdz 2008. gada jūnijam) paredzēts sasniegt šādus mērķus:

874 Latvijas bibliotēkās instalēt apmēram 4000 datorus (vidēji – 3,4 datori uz bibliotēku);

Latvijas Neredzīgo bibliotēku un visas septiņās tās filiālēs Latvijā aprīkot ar īpašu datortehniku vājredzīgajiem un neredzīgajiem;

28 rajonu galvenajās bibliotēkās uzstādīt specializētu datortehniku vājredzīgajiem;

17 bibliotēkas pirmo reizi pieslēgt internetam;

853 bibliotēkās uzlabot interneta pieslēguma ātrumu;

874 bibliotēkās instalēt iekārtās, kas nodrošinātu lietotājiem bezvadu piekļuvi internetam;

Apmācīt visus bibliotekārus datoru un jaunākās programmatūras lietošanā, lietotāju atbalsta jomā un inovatīvu darbību izmantošanā bibliotēkās;

Mācīt bibliotēku lietotājus pamata datorprasmēs;

Informēt sabiedrību par ieguvumiem no projekta, kā arī nodrošināt projekta rezultātu ilgtspēju;

Novērtēt projekta ietekmi, aptaujājot gan bibliotekārus, gan iedzīvotājus.

Publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” aktivitātes:

Datoru piegāde – visām Latvijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām tiek piegādāti jauni datori. Vidēji tie būs 3,4 datori katrā bibliotēkā. Datoru skaists tiek aprēķināts balstoties uz iedzīvotāju daudzumu, ko katra bibliotēka apkalpo. Speciāli aprīkoti datori piegādāti arī Latvijas Neredzīgo bibliotēkai un tās septiņām filiālēm visā Latvijā, kā arī īpaša datortehnika vājredzīgajiem visās 28 Latvijas rajonu galvenajās bibliotēkās. Bez datoriem bibliotēkas saņems arī multifunkcionālās iekārtas kopēšanai, skenēšanai un drukāšanai. Neredzīgo bibliotēka saņems īpašus printerus braila raksta drukāšanai. Visa tehnika paredzēta publiskai lietošanai.

Projekta ietvaros izveidotas un darbību uzsākušas pilnībā aprīkotas 10 stacionāras un 10 mobilas datorizētas reģionālas nozīmes apmācību klases, kurās kopumā uzstādīta jaunākā tehnika mācību procesu optimizēšanai, tajā skaitā portatīvie datori, interaktīvās tāfeles, multifunkcionālās iekārtas , projektori un ekrāni, kā arī datu karšu lasītāji darbam ar elektronisko parakstu.

Programmatūras piegāde – visi datori tiek aprīkoti ar jaunāko programmatūru, kas ļaus bibliotēku apmeklētājiem izmantot vismūsdienīgākos veidus informācijas meklēšanā un apstrādē. Bibliotēkās un bibliotekāru mācību centros pieejamajos datoros tiek uzstādītas ap 15 dažādas datorprogrammas.

Lokālo tīklu un interneta tīklu uzlabošana – lai jaunās datortehnikas iespējas varētu tikt izmantotas pilnībā, paralēli notiek arī lokālo datortīklu un interneta pieslēgumu uzlabošana. Pēc šī procesa noslēgšanās visās publiskajās bibliotēkās būs pieejams ātrgaitas internets. To varēs izmantot gan tie lietotāji, kas strādās ar bibliotēkas datoriem, gan arī tie, kas bibliotēkā ieradīsies ar saviem portatīvajiem datoriem, jo visās bibliotēkās un arī to tiešā tuvumā būs pieejams brīvpieejas bezvadu internets.

Bibliotekāru apmācība – lai nodrošinātu veiksmīgu bibliotekāru sagatavošanu darbam ar jauno tehniku un programmatūru, kā arī apmācības par elektroniskā paraksta lietošanu, inovatīvu darbību bibliotēkās un citiem jautājumiem, projekta ietvaros tika izveidoti 10 īpaši bibliotekāru apmācības centri. Tie izvietoti visā Latvijā un to atrašanās vietas izvēlētas, lai bibliotekāriem būtu pēc iespējas vienkāršāk līdz tiem nokļūt, lai piedalītos mācībās. Kopumā katrs bibliotekārs šajā projektā apgūs 140 stundu garu apmācību programmu.

Publiskā komunikācija – par iespējām, ko sniegs publisko bibliotēku attīstības projekts, paredzēts plaši informēt visu Latvijas sabiedrību. Zīmols „Trešais tēva dēls” ir komunikācijas kampaņas radošā ideja un pamats, uz kura tiek balstītas visas piecas komunikācijas kampaņas. Komunikācijas uzdevums ir rūpēties par to, lai sabiedrība zinātu par pārmaiņām bibliotēkās, kā arī lai bibliotēkām tiktu nodrošināts atbalsts ne vien šodien, bet arī nākotnē gan no valsts, gan pašvaldību, gan nevalstiskā un privātā sektora.

Projekta ietekmes novērtēšana – lai projekta finansētājiem un īstenotājiem būtu labāks priekšstats par to, kā projekts ir izdevies un cik lielai sabiedrības daļai tas ir palīdzējis uzlabot savas dzīves kvalitāti, pirms projekta, visa projekta laikā un arī pēc projekta tiek veiktas sabiedrības un dažādu sabiedrības grupu aptaujas. Projekta ietekmes novērtēšana palīdzēs izvērtēt projekta stiprās un vājās puses, kā arī noskaidrot, kam jāpievērš uzmanība nākotnē. Projekta ietekmes novērtēšana šajā projektā ir apjomīgākais pētījums, kāds par bibliotēkām jebkad ir veikts Latvijā.


SiteSupra® v.3.1 Trial Version
refresh delayed for 3 seconds