LV EN RU

Jautājumi un atbildes

Kāpēc Latvija saņem grantu no Bila & Melindas Geitsu Fonda?

Datori un internets ir spēcīgi instrumenti, kas saista cilvēkus ar informāciju un zināšanām, kas, savukārt, rada iespējas, taisnīgumu un cerības. Tomēr tie sniedz patiesu ieguvumu tikai tajā gadījumā, ja visiem cilvēkiem, neatkarīgi no vecuma, rasiskās piederības vai dzimšanas vietas, šie instrumenti ir pieejami.

Globālo bibliotēku iniciatīvas programmas pārstāvji uzaicināja Latviju pietiekties uz grantu, pamatojoties uz vairākiem kritērijiem, tajā skaitā – pamatotas nepieciešamības, spēcīgas bibliotēku sistēmas pastāvēšanas, atbilstošas infrastruktūras (piemēram, elektrības un interneta jaudas), pierādītas vadības spējas un apņēmība nodrošināt publisku pieeju tehnoloģijām, kā arī šādu pakalpojumu ieviešanai un uzturēšanai nepieciešamā kapacitāte.

Ko finansē Fonda grants?

Grants nodrošina Latvijai resursus, kas nepieciešami, lai paplašinātu bezmaksas piekļuvi datoriem, tai skaitā – visās Latvijas bibliotēkās nodrošināt platjoslas pieslēgumu internetam, izveidot wi-fi sistēmas bibliotēku apmeklētājiem, nodrošināt apmēram trīs datorus uz katru bibliotēku, kā arī sniegt datorprasmju pamatapmācību bibliotēku apmeklētājiem un bibliotekāriem.

Kas maksās par datoru instalēšanu bibliotēkās?

Fonda sadarbības partneris ir Latvijas Republikas Kultūras ministrija, kas kopīgi ar visām Latvijas pašvaldībām nodrošina 21,2 miljonus ASV dolāru lielu līdzfinansējumu.

Programmu realizē Kultūras ministrijas valsts aģentūra Kultūras informācijas sistēmas. Korporācija Microsoft projektam ir ziedojusi programmatūru 8,9 miljonu ASV dolāru vērtībā.

Kas ir Globālo bibliotēku iniciatīva?

Bila & Melindas Geitsu Fonda Globālo bibliotēku iniciatīva ir programma, kuras ietvaros Fonds palīdz bibliotēkām visā pasaulē nodrošināt bezmaksas pieeju datoriem un internetam. Čīlē Fonds sadarbojās ar nacionālās valdības un pašvaldību vadītājiem, lai nodrošinātu brīvu piekļuvi datoriem un internetam, kā arī apmācību visās 368 publiskajās bibliotēkās. Kopš projekta sākuma 2001. gadā ar datoriem aprīkoto bibliotēku īpatsvars ir pieaudzis no 10 līdz 100 procentiem. Meksikā Fonds sadarbojas ar Kultūras ministriju, lai atbalstītu bezmaksas pieeju datoriem 30 procentos no valsts 8 000 bibliotēkām. Amerikas Savienotajās Valstīs Fonds nodrošina bibliotēkas ar nepieciešamo tehniku, apmācību un atbalstu publiski pieejamiem datoriem un internetam bibliotēku apmeklētājiem. Tā rezultātā šobrīd gandrīz visas ASV bibliotēkas šobrīd piedāvā bezmaksas piekļuvi internetam.

Kāda ir pašvaldību loma šī projekta realizācijā?

Vietējo pašvaldību līdzdalība projektā ir ļoti būtiska, jo tai ir jānodrošina projektā iesākto aktivitāšu ilgtspēja arī pēc programmas sākotnējās ieviešanas posma.

Projektā ir iesaistītas pilnīgi visas Latvijas pašvaldības, tādējādi nodrošinot informācijas tehnoloģiju un globālā tīmekļa pieejamību iedzīvotājiem visos, arī visattālākajos Latvijas pagastos.

Ar ko nodarbojas valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas"?

Latvijas valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” ir Kultūras ministrijas pārraudzības iestāde, kuras uzdevums ir darīt pieejamākus sabiedrībai bibliotēkās, muzejos un arhīvos esošos informācijas krājumus un kultūras vērtības, īstenojot valsts un starptautiskus projektus un programmas – Valsts vienoto bibliotēku informācijas sistēmu (VVBIS), Nacionālā muzeju krājuma (NMK) kopkatalogu, Vienoto valsts arhīvu informācijas sistēmu (VVAIS) u.c. Aģentūras lappuse internetā -- www.kis.gov.lv.


SiteSupra® v.3.1 Trial Version
refresh delayed for 3 seconds